Gezond afvallen met acupunctuur kan dat?

De volgende stappen vertellen u hoe acupunctuur helpt bij het behalen van uw streefgewicht:

 

 
De methode die op het Instituut voor Acupunctuur en Stressmanagement wordt toegepast om gezond af te vallen, is gebaseerd op het gegeven dat bij verschillende mensen het overtollige gewicht op bepaalde plaatsen gaat zitten. Zo kennen we bijvoorbeeld het “peertje”, de “bierbuik” en “zwemband”. Bij een derde gaat het werkelijk overal zitten, het “appeltje”.


 
 
Waar u dik wordt hangt af van uw aanleg. We onderscheiden daarbij een viertal mogelijkheden, die we “types” hebben genoemd. We spreken dan van typologie. Er blijkt een verband te bestaan tussen typologie, voedingspatronen en eetgewoonten aan de ene kant, en activiteit van hormoonproducerende klieren  aan de andere kant. Kort gezegd komt het erop neer dat het afhankelijk is van welke hormoonklier de hoogste activiteit vertoont, waar je overtollige gewicht gaat zitten en welk type je bent of wordt. Daarom spreken we ook wel van hormoontypes. Het gaat daarbij om een zekere aanleg. Als iemand een peervormige gewichtstoename vertoont, blijft hij of zij altijd een peertje. Ook als zo iemand veel afvalt, de peervorm blijft.

 

Bij ieder hormoontype past een bepaalde ideale eetgewoonte, gezond voor dat type. Geen dieetpatroon dus, maar een voedingspatroon! Wanneer uw voedingspatroon en uw type op elkaar worden afgestemd, met andere woorden, als u maar eet wat bij uw type het beste past, dan bereikt u vanzelf het gewicht dat voor u het natuurlijke gewicht is. Dit hoeft uiteraard niet precies overeen te stemmen met het heersende schoonheidsideaal, zoals dat via bepaalde bladen aan ons wordt opgedrongen. Het betekent dat u het gewicht krijgt waarbij u de minste kans op gezondheidsrisico loopt. Bovendien gaat u merken dat u zich fitter voelt. 

 
 
Drie keer per dag eten met inachtneming van deze, bij uw type passende, voedingsregels en u bereikt na verloop van tijd vanzelf uw eigen, individuele gezonde normaalgewicht. Bovendien blijkt dat, wanneer uw eetgewoontes in overeenstemming zijn met uw type, u niet het gevoel heb op dieet te zijn. U eet op de manier die bij u past. Naast de gewenste gewichtsafname blijken in de praktijk ook allerlei andere ongemakken verdwijnen, zoals opgeblazenheid en/of zuurbranden door opstijgend maagzuur.


 
 
Voor deze aanpak geldt hetzelfde als voor veel andere zaken in het leven, namelijk dat geleidelijkheid de beste weg is. Voor een aantal onder u is een geleidelijk verloop echter niet snel genoeg. Daarvoor heeft het Instituut voor Acupunctuur en Stressmanagement dieetvoorschriften ontwikkeld, specifiek voor de verschillende types, de dieettypes.


 
 
De eerdergenoemde type-indeling blijkt, zoals gezegd, samen te hangen met onze hormonale balans. Wanneer de hormonale huishouding goed functioneert, wordt de nieuwe eetgewoonte veel gemakkelijker aangeleerd en geaccepteerd.

Binnen de oor acupunctuur past men acupunctuur op bepaalde punten toe, waarvan bekend is dat ze een gunstig effect hebben op de hormonale functies. Voor de praktijk heeft dat tot gevolg dat uw dieet wordt ondersteund door het plaatsen van enkele naaldjes in uw oor, die als knopjes op uw oor enkele dagen tot een week of soms zelf langer blijven zitten. U dient dan die knopjes enkele malen per dag te activeren.


 
 
Wanneer u uw eetgewoonten blijvend wilt veranderen en gezond wilt afvallen, dan vraagt dat, met name in het begin, een behoorlijke inzet en motivatie. Wanneer u lichamelijk en geestelijk “goed in uw vel zit” doorloopt u dat veranderingsproces veel gemakkelijker. Een vlotte spijsvertering en stoelgang, een fit gevoel en zo weinig mogelijk stress en spanning dragen bij aan een succesvolle gewichtsbeheersing. Een paar goed geplaatste naaldjes op specifieke punten op uw lichaam helpen om deze doelen te bereiken.


 
 
Soms is er sprake van één of meer emotionele redenen om ongezond te eten. In de praktijk blijkt er dan vaak sprake te zijn van zogenaamde niet-functionele, vastgeroeste denkbeelden ook wel overtuigingen  genoemd. Dit zijn gedachten die zich gedurende het leven in ons vast kunnen zetten en die ons verhinderen om flexibel en realistisch in het leven te staan. Dergelijke overtuigingen kunnen er de oorzaak van zijn dat we spanningen en stress ervaren. In zekere zin gaan we voelen wat we denken. Deze onprettige gevoelens worden dan door middel van een gevulde maag, een voldaan gevoel, “weg gegeten”. We zullen proberen om, daar waar nodig, deze niet-adequate overtuigingen ter discussie te stellen en ze te vervangen door meer functionele en realistische denkbeelden.


 
 
Begeleiding bij het gezond afvallen bestaat uit drie behandelingen

 

Tijdens de eerste behandeling bepalen we uw type. Tevens stellen we uw algemene gezondheidstoestand vast aan de hand van een uitgebreide vraagstelling, het voelen van de pols en het bekijken van de tong. Daarna worden de lichaamsacupunctuur naaldjes geplaatst, die ongeveer twintig minuten blijven zitten. Tegelijkertijd krijgt u uw individuele dieetvoorschrift met een duidelijke uitleg. Tenslotte worden de verblijfsknopjes op uw oor geplaatst.  De totale behandeling duurt ongeveer een uur.

 

Na drie weken krijgt u de tweede behandeling. Het dieetplan wordt doorgenomen, moeilijkheden bijgestuurd en adviezen gegeven voor de tweede fase van drie weken. U krijgt weer de lichaamsacupunctuur en de oor naaldjes worden opnieuw geplaatst. Voor zover nodig, stellen we niet-functionele overtuigingen aan de kaak. De verschillende manieren waarop het lichaam energie verbruikt en het effect van suiker- en vetconsumptie worden besproken en de relatie tussen vetverbranding en lichaamsbeweging wordt uitgelegd. Duur van deze tweede sessie is ongeveer 45 minuten.

 

De derde en laatste bijeenkomst staat opnieuw in het teken van de lichaamsacupunctuur, de oor naaldjes en de evaluatie van het dieet. In principe kunt u na deze derde keer op eigen houtje verder op de ingeslagen weg van veranderde en hopelijk, inmiddels ingeslepen, eetgewoonte. De meeste cliënten vallen in deze zes weken al aanzienlijk af, gemiddeld zo’n tien procent van hun lichaamsgewicht. Dat lijkt misschien niet zo spectaculair veel, maar we moeten die tien procent zien in relatie tot het begingewicht. Bovendien is tien procent ook medisch verantwoord. In de praktijk blijkt dat de gewichtsafname gestaag blijft doorgaan, tot het natuurlijke gewicht bereikt is, mits de nieuwe eetgewoonte is ingeslepen en het drie maaltijden per dag systeem blijft gehandhaafd. Bovendien adviseren we de cliënten aan meer lichaamsbeweging te doen.

 

We hebben dan beiden onze doelstellingen bereikt. Immers, u, de cliënt, wilde gezond afvallen en ik, als hulpverlener, streefde ernaar om u een zo gezond mogelijke eetstijl

aan te leren, passend bij uw individuele type. 
 

 

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Acupunctuur effectief bij:

Spier- en gewrichtklachten
sadasd
Spanning- en stressklachten
Erectie en prostaatproblemen
Gynaecologische klachten
Acupunctuur voor kinderen
Cosmetische acupunctuur
Stoppen met roken
Gezond afvallen
Test uzelf