html web creator
Stressmanagement en preventief Vitaal programma IAS Bert Zandbergen Enschede

Stressmanagement en
preventie met het Vitaalprogramma

Ingrijpende en vooral snelle veranderingen zijn aan de orde van de dag in onze moderne tijd. De verandering van vandaag is morgen alweer achterhaald. Dat vraagt van de hedendaagse mens, van nature gesteld op voorspelbaarheid en zekerheid, alertheid, voortdurende aanpassing en een grote mate van flexibiliteit. Dat resulteert in een voortdurende blootstelling aan chronische stress, een verzwakt afweersysteem en afnemende vitaliteit.
Het resultaat is een toename van zogenaamde welvaartsziekten, zoals diabetes type II, hart- en vaatziekte en obesitas, terwijl we op emotioneel-mentaal terrein een sterke toename zien van overspanning en burn-out. Zelfs bepaalde vormen van kanker worden in verband gebracht met blootstelling aan chronische stress.
Acupunctuur en Chinese kruiden kunnen gericht het immuunsysteem versterken en vitaliteit en ontspanning bevorderen. Ontspanningsoefeningen en counseling gericht op identificatie van de oorzaken van stress en het aanleren van een effectieve coping ondersteunen deze aanpak.

Preventie gezondheid, behoud van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Met de toenemende belangstelling voor preventie in de gezondheidszorg, met name ingegeven door de niet aflatende stijging van de kosten van de gezondheidszorg en ziekteverzuim, neemt ook de interesse toe in methoden die stressreductie bewerkstelligen en vitaliteit bevorderen.
Binnen het IAS hebben we uitgebreide ervaring met preventieve behandelprotocollen bestaande uit op maat gesneden acupunctuur en Chinese kruidenvoorschriften in combinatie met ontspanningsoefeningen/meditatie en een bewegingsprogramma.

Op maat gesneden preventie zorg voor het individu
Eén acupunctuursessie per maand met een kruidenvoorschrift voor vier weken, een cd met een serie Tai Chi oefeningen en een meditatie/ontspanningsinstructie bevordert uw gezondheid, houdt u vitaal en de dokter buiten de deur.

Voor werkgevers
Binnen de huidige regel- en wetgeving is een langdurig zieke werknemer een aanzienlijke kostenpost voor uw organisatie. Het eerste speerpunt van het IAS Vitaalprogramma is gericht op de bevordering van de vitaliteit en weerbaarheid van uw werknemer met als primair doel ziekte te voorkomen. Daar waar reeds sprake is van ziekteverzuim is het programma erop gericht de duur van de ziekte zoveel mogelijk te beperken.
Naast ziekteverzuim heeft u als werkgever te maken met oudere werknemers, waarvan een duurzame inzetbaarheid wordt verwacht. Niet alleen zullen ze tot ver voorbij hun 67e levensjaar moeten blijven doorwerken, maar ook zullen ze vitaal en gemotiveerd genoeg moeten blijven om zichzelf voortdurend te blijven bij- en nascholen. Duurzame inzetbaarheid is een tweede speerpunt van het IAS Vitaalprogramma.

Bent u geïnteresseerd in of wilt u meer informatie over het IAS Vitaal programma ? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Adres

Bert Zandbergen
Instituut voor Acupunctuur en Stressmanagement
Oliemolensingel 204                   
7511 BE Enschede